77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH’sı (2014 yılında küresel ekonomik güçler arasında 18. sırada) ve 10.000 $ seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye dikkat çekici bir sosyal ve ekonomik gelişme yaşamaktadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olup, ayrıca OECD ve « G20 » Ekonomik Forumu üyesi (2015 dönem başkanı) ve AB üyeliğine adaydır. Ülke Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada stratejik bir konuma sahiptir.

Türkiye, bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteren istihdam, enerji ve çevre ile ilgili sorunları çözümlemeye odaklı, insanın toplumdaki yerine önem veren, daha adil ve daha düşük karbonlu bir kalkınma modelini benimsemiştir.

Ülke, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusunda bir Strateji Belgesi hazırlamış ve buna istinaden BM Rio+20 konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınma konusundaki kararlılığını da yinelemiştir.

Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik işbirliğine dayanmaktadır. Bu iki ülke arasında çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile biçimlenmiştir.
 

Haber

Kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik destek

29/12/2016

Basın bülteni

AFD, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na (TSKB), Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla 100 milyon Euro tutarında kredi sağladı.

TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) 100 milyon Euro tutarında kredi sağladı. Kredi anlaşması, 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da imzalandı.

Krediyle, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarının desteklenmesi, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlanması hedefleniyor.

AFD Grubu Genel Müdürü, Bertrand Willocquet de, TSKB ile imzaladıkları finansmanın içerdiği konuların önemine değindi: “İmzalanan bu kredi anlaşması hem TSKB ile işbirliğimizi güçlendirdiği, hem de Türkiye için önemli konuları kapsadığı için bizim açımızdan çok önemlidir. Türkiye kendine çok önemli ekonomik bir hedef belirledi: 2023 yılına kadar küresel ölçekteki en büyük 10 ekonomiden birisi haline gelmek. Bu yüzden, hem kadın istihdamının arttırılması, hem de işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi temel koşulları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, AFD olarak, istihdama erişim imkanları ve sürdürülmesi açısından cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve iş güvenlik engellerinin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere TSKB ile birlikte aynı konumu paylaştığı için gurur duyuyoruz. Kurumlarımızın 10 yıldan bu yana devam ettirdiği karşılıklı bu güven, gerçek anlamda yenilikçi ve umut veren kesinlikle bir ilki gerçekleştiren ve çok gurur duyduğumuz bir proje üzerinde birlikte çalışmamızı sağladı.”

AFD’den sağlanan kredinin TSKB’nin kadın istihdamına verdiği destek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Cinsiyet eşitliği TSKB’de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın yüzde 55’inin kadın olması bu konuya verdiğimiz önemin en gurur duyduğumuz göstergelerinden birini oluşturuyor. AFD ile imzaladığımız anlaşmayla, kadın istihdamı konusundaki yaklaşımımızı ülkemizin geneline yayarak, özellikle reel sektörde bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Çalışma hayatına katılan ve ekonomik olarak güçlenen her kadınla, ülkemiz nitelikli kalkınma hedefine bir adım daha yaklaşacak” dedi.

AFD’nin TSKB ile 2005 yılından bu yana verimli bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çeken Suat İnce, sözlerine şöyle devam etti: “AFD ile geçtiğimiz 10 yıl içinde enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm gibi pek çok farklı alanda başarılı projeler gerçekleştirdik. Bugün imzaladığımız anlaşmayla AFD’den sağladığımız kaynak tutarı 310 milyon Euroya ulaştı. AFD ile işbirliği içinde finanse ettiğimiz her proje bizim için çok değerli fakat özellikle bu anlaşma ile kadın istihdamını destekleyecek olmak, bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

Basın bülteniEndüstride çevresel performans: Halkbank ve AFD yeni bir SUNREF projesi başlatıyor

27/06/2016

İstanbul Ajansı, geçtiğimiz 27 Nisan'da SUNREF labelini tanıtmak ve Türkiye sanayisinde çevresel performans, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji piyasalarında fırsatları belirlemek için düzenlenen seminer vesilesiyle yeni bir SUNREF kredi anlaşması imzaladı.

 

Türkiye’de 5 yeşil kredi hattı


2006 ve 2015 yılları arasında, AFD Türkiye'de SUNREF labeli altında toplanmış 5 yeşil kredi hattı geliştirdi:

  • 4'ü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye adanmış,
  • beşincisi sürdürülebilir turizm ve yenilikçi yenilenebilir enerji (biyokütle, güneş) desteğine bağlı.

 

AFD ile bankacılık ve kurumsal ortakları 27 Nisan tarihinde Fransız Sarayında bu label ve bu labelin kapsadığı projeleri tanıttılar.
Bu vesileyle, sekiz Türk şirketi yeşil yatırımlarının üstün başarılarından dolayı ödüle layık görülmüşlerdir. Ayrıca KOSGEB, Halkbank ve TSKB de, Türkiye'de AFD ile birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda angajmanlarından dolayı ödüle layık görüldüler.
 

 

Türk sanayisini desteklemek ve çevresel ve enerji verimliliğini arttırmak


Bu seminer ayrıca, AFD ve AFD’nin Türkiye'de ana bankacılık müşterileri arasında yer alan kamu bankası Halkbank arasında yeni bir SUNREF kredi hattının imzalanmasına şahitlik yapmış oldu. Bu anlaşma, 100 milyon € değerinde (50 milyon € onaylı) olup Türk sanayicilerinin özellikle organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil yatırımlarını (su, atık, enerji, çevre kirliliği) finanse etmeyi hedeflemektedir.
 

Ortaklığın sürdürülebilirliğini sağlamak için teknik destek


Teknik destek sağlayan bu fon, mekanizma etrafındaki iletişimi, uzmanlıkların ve Fransız deneyiminin tanıtımını, operatörlere (bankalar, işletmeler ve OSB) teknik desteği sağlayacak ve üstün OSB’ler için bir destek ve labelizasyon mekanizmasını oluşturmaya çalışacaktır.


AFD, farklı geçmişlerden gelen katılımcıları (kurumsal, ortak bankalar, Fransız ve Türk şirketleri, danışmanlar, uzmanlar ...) bir araya getirerek bu seminere daha geniş bir boyut getirmek ve ayrıca enerji sektörü ve çevre hizmetlerinin tüm paydaşlarına Türk sanayi pazarı etrafındaki fırsatlar hakkında görüşme olağını sağlamak istedi.

 AFD, kadın ve istihdam konuları üzerinde çalışan aktörleri 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde bir araya getirdi

28/03/2016

AFD İstanbul, Fransa Başkonsolosluğu işbirliğinde , Türkiye'de kadın istihdamına ilişkin güncel yansımalarına ve kadınların saygın işlere katılımını ve sürdürülebilmesini geliştirmesine  katkıda bulunmak üzere iki günlük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler, AFD ve Başkonsolosluğunun birçok Türk kurum ve dernek aktörlerleriyle birlikte iki yıldan bu yana  sürdürdüğüTürk girişimleri çerçevesinde kadınların ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmesi gibi  toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki  ikili uzun değişimler serisinin bir parçasıdır. 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul'da bulunan Fransız Sarayı'nda düzenlendi ve çok farklı alanlardan 150 katılımcıyı  ( parlamenterler , bakanlıklar , kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları , özel sektör) bir araya getirdi. 

G20 Türk başkanlığı girişimiyle düzenlenen 1. Kadınlar 20 Zirvesi vesilesiyle , Türkiye'nin ekonomik hayata kadınların katılımını güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi ( Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %30'dan az , OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ) .

AFD, b u ulusal ve uluslararası çerçevede, Türkiye'de istihdam ve saygın işlere  erişim ve bunu sürdürebilme yollarına ilişkin  mevcut fikirlere katkıda bulunmak üzere 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde iki gün süren bir yuvarlak masa ve seminer düzenledi.

 


1. günü düzenlenen Yuvarlak Masa, bir çok katılımcının kadın istihdam sorununa farklı açılardan çözümler getirmesini sağladı : kadınların nitelikleri , kadınların iş piyasasına erişimleri ve devam ettirebilmeleri konusunda karşılaştığı engeller , aile ortamı nda olduğu gibi işyerinde kadına yönelik şiddet , çocuk bakım hizmetlerinde kadın girişimciliği için fırsatlar . Türk uzmanlarının, kadınların saygın işlere erişimi ve sürdürebilmelerine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak Türkiye'de girişim ve projelerini tanıtmaları açısından bir fırsat oldu .

 
 

2. gün düzenlenen Seminer ise, Türk ve Fransız uzmanlarının Türkiye ve Fransa'da uygulanan erken çocuk bakım hizmet örnekleriyle deneyim alışverişinde bulunmalarını sağladı. Bu seminer, Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin çeşitli yönlerini ve özellikle de  kadınların ekonomiye katılımlarını teşvik eden ülkenin ekonomik hedeflerine katkıda bulunacak hem makul hem de kaliteli bir  arzın gelişimini incelemek adına bir fırsat oldu ( Daha önce çalışmış Türk kadınlarının %45'i ilk çocuğundan sonra işe dönmüyor ).  AFD İstanbul, b u seminerin devamında,  Fransız uzmanlarına yönelik İstanbul içinde saha ziyaretleri düzenledi ve uzmanlara Türkiye'deki ortamın özelliklerini anlamalarını sağladı.


Bu her iki etkinlik de , farklı alanlardan gelen Türk ve Fransız uzmanları da dahil olmak üzere 150'den fazla katılımcıyı  ( bakanlıklar , kamu ve özel kurumlar, belediyeler, dernek ve vakıflar , şirketler ve özel girişimciler , hukuk firmaları , üniversiteler , vb ) bir araya getirdi ve  kadın istihdamı konusunda Fransa ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat oluşturdu .
 

 

 

 Ankara Galeri Çankaya’da, « 10 yıl 33 resim, AFD Türkiye’nin Yanında » Sergi Açılışı

22/01/2016

19 Kasım 2015 günü İstanbul Fransız Kültür Merkezi’ndeki açılışın ardından, « 10 yıl, 33 resim, AFD Türkiye’nin Yanında » fotoğraf sergisi, Ankara Galeri Çankaya’da yer alarak Türkiye turnesine devam ediyor. 20 Ocak 2016 Carşamba günü gerçekleşen serginin açılışına, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Charles Fries ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Gülsün Bor Güner katılım gösterdiler.

Sergilenen fotoğraflar, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde AFD tarafından finanse edilen, yeşil ve katılımcı bir büyüme ile iklim değişikliği ve çevresel konularda Fransız- Türk işbirliğini güçlendiren projeleri görselleştiriyor. Sergi, AFD tarafından desteklenen projelere ışık tutarken; Türkiye tarafından öncelikli olarak belirlenen üç sektörü ön plana çıkartıyor : enerji, sürdürülebilir kentsel gelişim ve ormacılık.

Fotoğraf sergisi, 20-30 Ocak 2016 tarihleri arasında Galeri Çankaya, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay/Ankara’da ziyaret edilebilecek.

 

Daha fazla bilgi için 
 
1 
2  3  4  5   ... 
 
 
Archives

Test