77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH’sı (2014 yılında küresel ekonomik güçler arasında 18. sırada) ve 10.000 $ seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye dikkat çekici bir sosyal ve ekonomik gelişme yaşamaktadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olup, ayrıca OECD ve « G20 » Ekonomik Forumu üyesi (2015 dönem başkanı) ve AB üyeliğine adaydır. Ülke Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada stratejik bir konuma sahiptir.

Türkiye, bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteren istihdam, enerji ve çevre ile ilgili sorunları çözümlemeye odaklı, insanın toplumdaki yerine önem veren, daha adil ve daha düşük karbonlu bir kalkınma modelini benimsemiştir.

Ülke, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusunda bir Strateji Belgesi hazırlamış ve buna istinaden BM Rio+20 konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınma konusundaki kararlılığını da yinelemiştir.

Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik işbirliğine dayanmaktadır. Bu iki ülke arasında çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile biçimlenmiştir.
 

Haber

TSKB, AFD’den temin ettiği kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği kredilerinin tanıtımını gerçekleştirdi

20/02/2017

TSKB ve AFD yeni kredi anlaşmalarında ‘önce insan’ diyor


TSKB’nin kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin tanıtım toplantısı Fransız Sarayı’nda pek çok değerli konuşmacının katıldığı paneller eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TSKB Genel Müdürü Suat İnce; “AFD ile birlikte kalkınmanın sosyal boyutuna odaklanarak “önce insan” diyerek yola çıktık. Bugün bizi bir araya getiren kadın istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği destek programımız bu ortak hedefin bir sonucu” diye konuştu. AFD Grubu Türkiye Müdürü Bertrand Willocquet ise “Kadın istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan hedefine alan bu projeyle Türkiye ekonomisi ve Türk şirketleri açısından somut kazanımlar ortaya koymayı hedefliyoruz” dedi.
 

TSKB’nin kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin tanıtım toplantısı pek çok değerli konuşmacının katıldığı paneller eşliğinde gerçekleştirildi. Fransa Başkonsolos Yardımcısı Aurélien Maillet, AFD Türkiye Grup Direktörü Bertrand Willocquet ve TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı iş dünyası, üniversite, sivil toplum ve medya temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü.


Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda 16 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısının ‘Özel Sektörde Kadın - Erkek Eşitliğine Yönelik Uygulamaları Nasıl İyileştirebiliriz?’ konulu ilk paneli, AFD Bankacılık Sektörü ve Çevre Müdürü Luis Salamanca moderatörlüğünde; Sabancı Üniversitesi’nden Sevda Alkan, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel’in moderatörlüğünü üstlendiği ‘TSKB Müşterileri Kadın İstihdamı Konusundaki Deneyimlerini Paylaşıyor’ isimli ikinci panele, Borusan Holding Grup İnsan Kaynakları Başkanı Semra Akman, Korozo Ambalaj İnsan Kaynakları Direktörü Aziz Şahin ve Betek Boya İnsan Kaynakları Direktörü Tuğba Çörtelekoğlu katıldı. ‘Firmalar, Çalışanları İçin Sundukları İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarını Nasıl İyileştirebilirler?’ konulu üçüncü ve son panel ise AFD Genel Müdür Yardımcısı Serge Perrin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ISG Ulusal Sorumlusu Burcu Akçar Hacıosmanoğlu, TSKB Mühendislik Müdürü Coşkun Kanberoğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Hakan Yıldırımoğlu, Tırsan Çevre Sorumlu Uzmanı Serap Alkan ve Organik Kimya Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Müdürü Bülent Uğurlu yer aldı.


“Minimum 4 yıl vade ile 8 milyon Euro’ya ulaşan krediler sunulacak”


TSKB’nin AFD’den temin ettiği, 100 milyon Euro tutarındaki kredi kapsamında “kadın dostu” şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun tüm yatırım projelerine destek sağlanabilecek. TSKB’nin kredi değerlendirme sürecinde yer alan “Kadın İstihdamı Yönetim Aracı” ile şirketlerin bu alandaki uygulamaları değerlendirilecek. Kadın istihdamını artırma ve fırsat eşitliği sağlama yönünde hedefler koyan firmalar da bu krediden faydalanabilecek.


Kredinin bir diğer boyutunu oluşturan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) finansmanıyla, firmaların İSG açısından risk taşıyan alanlarda iyileştirici ve önleyici projelerinin hayata geçirilmesine destek verilecek. Firmalara her bir yatırım projesi için 8 milyon Euro’ya ulaşan tutarlarla sunulacak kredilerin minimum vadesi 4 yıl olacak.


“AFD ile kalkınmanın sosyal boyutuna odaklandık”


Toplantının açılışında konuşan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Çağdaş bir toplumun kurulması ve refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması için kalkınmanın sosyal boyutu büyük önem taşıyor. Sosyal kalkınmaya giden yol ise “önce insan” demekten geçiyor. Biz de AFD ile birlikte “önce insan” diyerek yola çıktık ve bu konuda topluma nasıl fayda sağlayabileceğimize odaklandık. Bugün bizi bir araya getiren kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği destek programımız bu ortak hedefin bir sonucu” dedi.


TSKB’deki kadın çalışan oranlarına da değinen İnce sözlerine şöyle devam etti: “Tüm faaliyetlerimizi %56’sı kadın çalışanlardan oluşan nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Üst yönetimdeki %44’lük kadın oranıyla da olumlu ayrışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu söylerken, fırsat eşitliğini kadın çalışanlarımız için bir ayrıcalık değil bir hak olarak gördüğümüzün altını çizmek isterim. TSKB olarak bu oranların ancak yaygınlaştıkça anlam kazanacağının farkındayız. Kadınların farklı firmalar ve sektörlerde işgücüne katılımının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri bakımından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz.”


“İş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulamalar hızla devreye giriyor”


Kredinin iş sağlığı ve güvenliği boyutuna da değinen Suat İnce; “İş sağlığı ve güvenliği konusunda firmalarımızın bilinç düzeyinin artmasıyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa eden iş gücümüzün en yüksek sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını ve üretmesini mümkün kılacak gelişmelerin hızla devreye girdiğini görüyoruz. Kuşkusuz bu noktada kadın istihdamını teşvik eden, iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rol üstlenen devlet politikalarımızın da katkısı büyük” dedi.


“Bu yenilikçi proje ile Türkiye ekonomisinin bütünü ve şirketler açısından somut kazanımlar ortaya koymayı umut ediyoruz”


AFD Grubu Türkiye Müdürü Bertrand Willocquet ise TSKB ile imzaladıkları kredi anlaşması için değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “AFD olarak Türkiye'de çevresel dengelere ve iklim değişikliğiyle mücadeleye duyarlı, daha katılımcı bir büyümeye destek olmayı amaçlıyoruz. TSKB ile 10 yılı aşan uzun soluklu ve kaliteli işbirliğimiz kapsamında Türkiye ekonomisinin çevresel ve sosyal kalkınması açısından ortak bir vizyon paylaşmaktan gurur duyuyoruz.”


TSKB ile AFD'nin tanıtımını yaptıklarını projenin önemine de dikkat çeken Willocquet; “Söz konusu işbirliği AFD için de bir ilk olma özelliği taşıyor: İlk kez bankacılık sektörü aracılığıyla kadın istihdamını doğrudan hedefine alan bir temayı finanse ediyoruz. Bizim için çok önemli olan bu konuda özellikle dinamik ve yenilikçi yapısı sebebiyle TSKB ile birlikte çalışmayı tercih ettik. TSKB’nin bu projeyle, şimdiye kadar gerçekleştirdiği diğer çalışmalarda olduğu gibi büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Bu proje sayesinde elde edilecek başarılar, Türkiye ekonomisinin bütünü ve şirketler açısından somut kazanımlar ortaya koyarken; bizi de faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde benzer projeler geliştirmek konusunda motive edecek” dedi.

Basın bülteni 
 Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye'de düşük karbonlu kalkınma için 250 M€’luk finansman sağlıyor

05/01/2017

İstanbul, 19 Aralık 2016. 2005 yılında kuruluşundan bu yana, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye'nin yeşil ve katılımcı büyüme çabalarını desteklemektedir. Bu bağlamda, AFD, toplu taşıma ile ormancılık sektörüne olan desteğini iki yeni finansman ile yeniledi.

AFD, geçtiğimiz hafta, Türkiye’nin düşük karbonlu projelerine finansman sağlamak üzere İstanbul’da kentsel toplu taşıma ve ulusal ormancılık programına destek sağlamak üzere iki yeni kredi sözleşmesi imzaladı.

AFD kentlerin sürdürülebilir kalkınmasını destekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile imzalanan sözleşme, 2019 yılında hizmete girecek olan M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı projesinin kısmî finansmanını kapsıyor.

100 M€ değerinde olan bu yeni finansman, İBB ile toplu taşıma alanında başlatılan uzun vadeli bir ortaklığın devamında gerçekleşmiştir. 2008 yılında M2 (Şişhane-Levent-Hacıosman) metro hattının uzantısı ve daha sonra 2012 yılında yine bu aynı M2 hattının güney uzantısı olan Yenikapı metro hattının kısmi finansmanından sonra gerçekleşen üçüncü ortak çalışmadır.

22,7 km uzunluğundaki yeni M7 metro hattı, İstanbul'un Avrupa yakası üzerinde 8 ilçe belediyesinden geçecek ve böylelikle diğer metro hatları (T1 Kabataş-Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir) ve bunun yanı sıra deniz taşımacılığı (Kabataş ve Beşiktaş iskelesi) ile çok sayıda bağlantıyı sağlayarak birçok iş ve yaşam merkezine (Şişli, Levent, Maslak) doğru erişimi kolaylaştıracaktır.

Bu yeni hattın hizmete girmesi, İstanbul halkına hızlı, güvenilir, konforlu ve daha az karbon emisyonlu, yani yılda 42 bin ton CO2 emisyonunun azalmasını sağlayacak bir ulaşım yolu sunacaktır.

AFD, doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğine uyuma katkıda bulunuyor

Türkiye’deki ormanlar 22,3 milyon hektar ile ülke topraklarının yaklaşık %28.6’sını kaplamakta, zengin biyolojik çeşitlilik rezervuarlarını oluşturmakta ve çok önemli ekonomik ve ekolojik hizmetler sağlamaktadır.

Ancak, güçlü ekonomik büyümeden kaynaklanan endüstriyel ve kentsel gelişme ile birleşen iklim değişikliği ve erozyon, korunması gereken ormanların bozulmasına sebep olmaktadır. Bu durumla mücadele etmek üzere, Türkiye, ormancılık sektöründe kendisine önemli hedefler koymuştur: 2023 yılına ülke topraklarının orman örtüsünü ulusal yüzölçümünün %30’una çıkartılmasını ve bu ekosistemlerin sunduğu mal ve hizmetlerinin üretim potansiyelini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

AFD, 2011 yılından beri bu politikayı desteklemekte ve sağladığı üçüncü bir finansmanla Türk devletinin ormancılık programının yönetiminde verdiği desteği yenilemektedir. Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan 150 milyon avro’luk anlaşma, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma, orman yangınlarıyla mücadele, coğrafi bilgi sistemleri ve orman köylülerine destek konusundaki faaliyetlerini desteklemektedir.

Faaliyetler, yaklaşık 375.000 hektarlık yeni ağaçlandırmaları, 688.000 hektarlık erozyonla mücadele ağaçlandırmalarını ve ormanların ve çayırların rehabilitasyonunu kapsayacaktır. Ayrıca, sağlanan finansman yangınla mücadele araçlarının, coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesini ve orman köylülerine yönelik sosyo-ekonomik destekleri de içerecektir.

Bu finansman, 2013 yılında Ormanı Genel Müdürlüğü ile Fransız Ulusal Orman Ofisi arasında Akdeniz bölgesinde erozyonla mücadelede deneyimler, araçlar ve bilgi birikimleri, orman yangınları ve ormanların iklim değişikliğine adaptasyonu ile ilgili konular üzerine başlatılan teknik işbirliğini tamamlamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir toplu taşıma projesi ve Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini desteklemeye yönelik sağlanan her iki kredi, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve çevre konularında AFD’nin Türkiye'ye devamlı desteğini yansıtmaktadır.


AFD hakkında
Bir kamu finans kuruluşu olan Agence Française de Développement (AFD), gelişmekte olan ülkelerde ve denizaşırı Fransa topraklarında yoksullukla mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 75 yıldan bu yana faaliyet göstermektedir. Dört kıtaya yayılmış, 75 temsilcilik ofisi bulunan AFD, toplumların yaşam şartlarını iyileştiren, ekonomik büyümeyi destekleyen ve gezegeni koruyan projelere destek vermektedir. 2015 yılında AFD, gelişmekte olan ülkeler ve deniz aşırı Fransız topraklarındaki faaliyetlere 8,3 milyar Euro’nun üzerinde finansman sağlamıştır.


www.afd.fr

AFD Basın İletişimi için:
Mme Göksen SAHIN
(+90) 212 283 31 11 / 308
sahing@afd.fr
 Un projet innovant sur l’emploi des femmes et les conditions de travail en Turquie

29/12/2016

Basın bülteni

AFD, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na (TSKB), Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla 100 milyon Euro tutarında kredi sağladı.

TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) 100 milyon Euro tutarında kredi sağladı. Kredi anlaşması, 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da imzalandı.

Krediyle, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarının desteklenmesi, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlanması hedefleniyor.

AFD Grubu Genel Müdürü, Bertrand Willocquet de, TSKB ile imzaladıkları finansmanın içerdiği konuların önemine değindi: “İmzalanan bu kredi anlaşması hem TSKB ile işbirliğimizi güçlendirdiği, hem de Türkiye için önemli konuları kapsadığı için bizim açımızdan çok önemlidir. Türkiye kendine çok önemli ekonomik bir hedef belirledi: 2023 yılına kadar küresel ölçekteki en büyük 10 ekonomiden birisi haline gelmek. Bu yüzden, hem kadın istihdamının arttırılması, hem de işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi temel koşulları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, AFD olarak, istihdama erişim imkanları ve sürdürülmesi açısından cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve iş güvenlik engellerinin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere TSKB ile birlikte aynı konumu paylaştığı için gurur duyuyoruz. Kurumlarımızın 10 yıldan bu yana devam ettirdiği karşılıklı bu güven, gerçek anlamda yenilikçi ve umut veren kesinlikle bir ilki gerçekleştiren ve çok gurur duyduğumuz bir proje üzerinde birlikte çalışmamızı sağladı.”

AFD’den sağlanan kredinin TSKB’nin kadın istihdamına verdiği destek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Cinsiyet eşitliği TSKB’de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın yüzde 55’inin kadın olması bu konuya verdiğimiz önemin en gurur duyduğumuz göstergelerinden birini oluşturuyor. AFD ile imzaladığımız anlaşmayla, kadın istihdamı konusundaki yaklaşımımızı ülkemizin geneline yayarak, özellikle reel sektörde bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Çalışma hayatına katılan ve ekonomik olarak güçlenen her kadınla, ülkemiz nitelikli kalkınma hedefine bir adım daha yaklaşacak” dedi.

AFD’nin TSKB ile 2005 yılından bu yana verimli bir işbirliği içinde olduğuna dikkat çeken Suat İnce, sözlerine şöyle devam etti: “AFD ile geçtiğimiz 10 yıl içinde enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm gibi pek çok farklı alanda başarılı projeler gerçekleştirdik. Bugün imzaladığımız anlaşmayla AFD’den sağladığımız kaynak tutarı 310 milyon Euroya ulaştı. AFD ile işbirliği içinde finanse ettiğimiz her proje bizim için çok değerli fakat özellikle bu anlaşma ile kadın istihdamını destekleyecek olmak, bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

Basın bülteniEndüstride çevresel performans: Halkbank ve AFD yeni bir SUNREF projesi başlatıyor

27/06/2016

İstanbul Ajansı, geçtiğimiz 27 Nisan'da SUNREF labelini tanıtmak ve Türkiye sanayisinde çevresel performans, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji piyasalarında fırsatları belirlemek için düzenlenen seminer vesilesiyle yeni bir SUNREF kredi anlaşması imzaladı.

 

Türkiye’de 5 yeşil kredi hattı


2006 ve 2015 yılları arasında, AFD Türkiye'de SUNREF labeli altında toplanmış 5 yeşil kredi hattı geliştirdi:

  • 4'ü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye adanmış,
  • beşincisi sürdürülebilir turizm ve yenilikçi yenilenebilir enerji (biyokütle, güneş) desteğine bağlı.

 

AFD ile bankacılık ve kurumsal ortakları 27 Nisan tarihinde Fransız Sarayında bu label ve bu labelin kapsadığı projeleri tanıttılar.
Bu vesileyle, sekiz Türk şirketi yeşil yatırımlarının üstün başarılarından dolayı ödüle layık görülmüşlerdir. Ayrıca KOSGEB, Halkbank ve TSKB de, Türkiye'de AFD ile birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda angajmanlarından dolayı ödüle layık görüldüler.
 

 

Türk sanayisini desteklemek ve çevresel ve enerji verimliliğini arttırmak


Bu seminer ayrıca, AFD ve AFD’nin Türkiye'de ana bankacılık müşterileri arasında yer alan kamu bankası Halkbank arasında yeni bir SUNREF kredi hattının imzalanmasına şahitlik yapmış oldu. Bu anlaşma, 100 milyon € değerinde (50 milyon € onaylı) olup Türk sanayicilerinin özellikle organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil yatırımlarını (su, atık, enerji, çevre kirliliği) finanse etmeyi hedeflemektedir.
 

Ortaklığın sürdürülebilirliğini sağlamak için teknik destek


Teknik destek sağlayan bu fon, mekanizma etrafındaki iletişimi, uzmanlıkların ve Fransız deneyiminin tanıtımını, operatörlere (bankalar, işletmeler ve OSB) teknik desteği sağlayacak ve üstün OSB’ler için bir destek ve labelizasyon mekanizmasını oluşturmaya çalışacaktır.


AFD, farklı geçmişlerden gelen katılımcıları (kurumsal, ortak bankalar, Fransız ve Türk şirketleri, danışmanlar, uzmanlar ...) bir araya getirerek bu seminere daha geniş bir boyut getirmek ve ayrıca enerji sektörü ve çevre hizmetlerinin tüm paydaşlarına Türk sanayi pazarı etrafındaki fırsatlar hakkında görüşme olağını sağlamak istedi.

 AFD, kadın ve istihdam konuları üzerinde çalışan aktörleri 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde bir araya getirdi

28/03/2016

AFD İstanbul, Fransa Başkonsolosluğu işbirliğinde , Türkiye'de kadın istihdamına ilişkin güncel yansımalarına ve kadınların saygın işlere katılımını ve sürdürülebilmesini geliştirmesine  katkıda bulunmak üzere iki günlük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler, AFD ve Başkonsolosluğunun birçok Türk kurum ve dernek aktörlerleriyle birlikte iki yıldan bu yana  sürdürdüğüTürk girişimleri çerçevesinde kadınların ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmesi gibi  toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki  ikili uzun değişimler serisinin bir parçasıdır. 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul'da bulunan Fransız Sarayı'nda düzenlendi ve çok farklı alanlardan 150 katılımcıyı  ( parlamenterler , bakanlıklar , kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları , özel sektör) bir araya getirdi. 

G20 Türk başkanlığı girişimiyle düzenlenen 1. Kadınlar 20 Zirvesi vesilesiyle , Türkiye'nin ekonomik hayata kadınların katılımını güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi ( Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %30'dan az , OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ) .

AFD, b u ulusal ve uluslararası çerçevede, Türkiye'de istihdam ve saygın işlere  erişim ve bunu sürdürebilme yollarına ilişkin  mevcut fikirlere katkıda bulunmak üzere 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde iki gün süren bir yuvarlak masa ve seminer düzenledi.

 


1. günü düzenlenen Yuvarlak Masa, bir çok katılımcının kadın istihdam sorununa farklı açılardan çözümler getirmesini sağladı : kadınların nitelikleri , kadınların iş piyasasına erişimleri ve devam ettirebilmeleri konusunda karşılaştığı engeller , aile ortamı nda olduğu gibi işyerinde kadına yönelik şiddet , çocuk bakım hizmetlerinde kadın girişimciliği için fırsatlar . Türk uzmanlarının, kadınların saygın işlere erişimi ve sürdürebilmelerine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak Türkiye'de girişim ve projelerini tanıtmaları açısından bir fırsat oldu .

 
 

2. gün düzenlenen Seminer ise, Türk ve Fransız uzmanlarının Türkiye ve Fransa'da uygulanan erken çocuk bakım hizmet örnekleriyle deneyim alışverişinde bulunmalarını sağladı. Bu seminer, Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin çeşitli yönlerini ve özellikle de  kadınların ekonomiye katılımlarını teşvik eden ülkenin ekonomik hedeflerine katkıda bulunacak hem makul hem de kaliteli bir  arzın gelişimini incelemek adına bir fırsat oldu ( Daha önce çalışmış Türk kadınlarının %45'i ilk çocuğundan sonra işe dönmüyor ).  AFD İstanbul, b u seminerin devamında,  Fransız uzmanlarına yönelik İstanbul içinde saha ziyaretleri düzenledi ve uzmanlara Türkiye'deki ortamın özelliklerini anlamalarını sağladı.


Bu her iki etkinlik de , farklı alanlardan gelen Türk ve Fransız uzmanları da dahil olmak üzere 150'den fazla katılımcıyı  ( bakanlıklar , kamu ve özel kurumlar, belediyeler, dernek ve vakıflar , şirketler ve özel girişimciler , hukuk firmaları , üniversiteler , vb ) bir araya getirdi ve  kadın istihdamı konusunda Fransa ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat oluşturdu .
 

 

 

  
 
1 
2  3  4  5   ... 
 
 
Archives

Test