77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH’sı (2014 yılında küresel ekonomik güçler arasında 18. sırada) ve 10.000 $ seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye dikkat çekici bir sosyal ve ekonomik gelişme yaşamaktadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olup, ayrıca OECD ve « G20 » Ekonomik Forumu üyesi (2015 dönem başkanı) ve AB üyeliğine adaydır. Ülke Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada stratejik bir konuma sahiptir.

Türkiye, bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteren istihdam, enerji ve çevre ile ilgili sorunları çözümlemeye odaklı, insanın toplumdaki yerine önem veren, daha adil ve daha düşük karbonlu bir kalkınma modelini benimsemiştir.

Ülke, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusunda bir Strateji Belgesi hazırlamış ve buna istinaden BM Rio+20 konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınma konusundaki kararlılığını da yinelemiştir.

Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik işbirliğine dayanmaktadır. Bu iki ülke arasında çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile biçimlenmiştir.
 

Haber

2-5 Şubat 2015 tarihlerinde XVI. CODATU Konferansı Istanbul’da düzenlenecek

24/12/2014

"Enerji, İklim ve hava kalitesi sorunları: kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelerde kentsel ulaşım politikalarının rolü" konulu XVI.CODATU (Kentsel Ulaşımı Geliştirme ve İyileştirme Kooperasyonu) Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortaklığında, 2-5 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçeklesecek.

Kentsel ulaşım ve iklim değişikliği konuları arasındaki bağlantıyı göz önüne alan tüm tartışma ve sunumlar, Aralık 2014 tarihinde Paris’te düzenlenecek COP 21 için öncü bir adım olacaktır. Kentsel ulaşım alanında 400 karar verici ve uzmanı bir araya getirecek konferansın iki büyük bölümü olacaktır


→ Politik sempozyum (2 Şubat 2015): İklim değişikliği ile mücadelede, kentsel ulaşımın eylem alanlarına önemli bir yer vermeyi amaçlayan spolitik sempozyum. Programın ilk günündeki bu bölümü Gap, ITF Bridging Konferansı, UN-HABITAT, UITP, SLoCaT, Dünya Bankası, EBRD, EMBARQ, ITDP ve AFD gibi kurumların dahil oldukları bir Yürütme Komitesi ile birlikte CODATU düzenlemektedir.


→ Bilimsel Konferans (3-5 Şubat 2015): Kentsel ulaşımın iklim değişikliğine katkısı konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlayan bilimsel konferans. Üç gün boyunca düzenlenecek olan programın bu bölümünde, 30’dan fazla ülkeden gelen 80’den fazla araştırmacı ve akademisyenin çalışmaları sunulacaktır.


Program internette mevcuttur ve kayıtlar halen açıktır!

 

Konferansin sitesi : http://www.codatu2015.org/en/default.asp
CODATU’nün sitesi : http://www.codatu.org/AFD ve CMI tarafından organize edilen Akdeniz kentlerinde“Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım” konulu çalıştay İzmir’de gerçekleşti

25/11/2014

Fransız Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Entegrasyon Merkezi, Akdeniz ölçeğinde bölgesel entegrasyonu teşvik eden Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım hakkında üç yıl boyunca gerçekleştirilen programın son Bölgesel Çalıştayını 12-14 Kasım tarihler arasında İzmir’de düzenledi. Bu program çeşitli çalıştaylar ve seminerler kapsamında Akdeniz bölgesindeki kentsel ulaşım planlama ve organizasyon deneyimlerinin en iyi uygulamalarını ve vizyonlarını karşılaştırdı. Bu kapanış çalıştayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.
 

Açılışı İzmir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU tarafından yapılan çalıştay Akdeniz’deki yerel yönetimleri bir araya getirip kentsel ulaşımın çeşitli örneklerini ve özellikle İzmir ulaşım sistemini ilişkilendirip "Akdeniz ruhunu" yaşatmaya yardımcı oldu. Bu vesileyle, İzmir'in ulaşım sistemi, aktarmaları teşvik eden entegre ulaşım stratejisiyle ve kentsel yaşam kalitesine yönelik viziyonuyla Türkiye bağlamında Akdeniz bölgesinde önemli bir örnek olarak tanıtıldı.
 

Bu çalıştay kapsamında, AFD Ülke Direktörü Bertrand WILLOCQUET Türk belediyelerinin sürdürülebilir kentsel gelişimine destek olan AFD’nin finansman imkanlarını tanıtarak; İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel ulaşım politikasına dair yatırım projelerine sağladı kredileri dile getirdi. Bertrand WILLOCQUET’nın sunumunun ardından İstanbul ve İzmir'deki kentsel hareketlilikhakkında AFD tarafından hazırlanan kısa film yayınlandı (renvoi vers la video).
 

Son olarak, bu çalıştay Türkiye’den önemli bir deneyimi keşfederek ve teknik anlamında geniş bir fikir alışverişi sağlayarak yeni bir programın yolunu açarak; Akdeniz çapında yeni işbirliği alanları belirtme fırsatı oldu.

Konuyla ilgili haberler :AFD’nin Ankara’da Ofisi Açıldı

20/10/2014

İstanbul’daki irtibat bürosuyla yaklaşık on yıldır Türkiye’de faal olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Eylül 2014’te Ankara’nın Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği’nde bir ofis açtı. Başkentte kurulan ofis Ocak 2014’te Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan mutabakat anlaşmasına müteakiben gerçekleşmiş olup, iki tarafın arasındaki mali işbirliğinin geliştirilmesini sağlanması planlanmaktadır.

Ankara’da bulunan daimi temsilcilik teknik bakanlıklarla, Avrupa Birliği Delegasyonu ve diğer uluslararası finansal kuruluşlarla karşılıklı görüşmelerin gelişmesini ayrıca kamu politikaları diyaloğuna katkı sağlamanın önünü açacaktır. Hazine garantili projelerin kapsamında AFD 2011 yılından beri Ormancılık Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Fransa’nın ulusal ormancılık ofisinin (ONF) teknik işbirliğinin eşlik ettiği yatırım planının finansmanına katkı sağlamıştır (300 Milyon Euro). AFD’nin Türkiye’de faaliyetlerini başlattığından beri 1,9 Milyar Euro’yu aşan taahütte bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan mutabakat anlaşması

 

AFD Ankara Ofisi İletişim Bilgileri :
Murat ÜLKER, Proje Sorumlusu
Fransa Ekonomi Musavirligi
Iran Caddesi Karum Is Merkezi E Asansoru
6. Kat Nu.: 444 - 06680 ANKARA
Tel: +90 (0) 312 428 31 75 - 134 - Faks : +90 (0) 312 468 24 39
ulkerm@afd.frTürkiye – TSKB'ye Sürdürülebilir Turizm ve İnovatif Yenilenebilir Enerji Kredisi

15/10/2014

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 2 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da yeni bir 60 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzaladı.
 

Ülkenin belirli turizm bölgelerinde gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm yatırımları ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların inovatif yenilenebilir enerji projelerini uygun finansman ve teknik asistans sunarak desteklemek amacıyla, AFD ve TSKB tekrar güçlerini birleştirdiler. Çifte bir amaçla, bu kredi hattı aynı zamanda biyokütle, güneş ve jeotermal gibi henüz çok gelişmemiş yenilikçi yenilenebilir kamu politika gelişimini de destekleyecektir.AFD, Istanbul’da düzenlenen VIVAPOLIS’e konusmacı olarak katıldı

29/09/2014

Fransız Ticaret Müşavirliği UBIFRANCE, Fransa Çevre ve Enerji Verimliliği ajansı ADEME, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Denizbank’ın işbirliği ile 23 Eylül 2014’de Istanbul’da Türk-Fransız Sürdürülebilir kentler « VIVAPOLIS » konulu bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılımcılarından, AFD Türkiye Müdürü Sayın Bertrand WILLOCQUET, uluslararası bir finansal kuruluşun sürdürülebilir ve çevreye duyarlı kentsel kalkınmadaki rölünu tanıttı.

Açılış konuşmasını Fransa Büyükelçisi Sayın Laurent BILI’nin yaptığı sempozyumun temel hedefi, Fransa’nın sürdürülebilir kentler konusundaki uzmanlığını sunmak, sürekli kentsel büyüme yaşayan Turkiye’nin özellikle Avrupa Birligi’nin çevre muktesebatina uyumu kapsamında ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarına nasıl karşılık verebileceğini görüşmekti. Sözkonusu sempozyum bunun dışında Türk ve Fransız belediyeleri ve özel sektör aktörleri arasında çalışma ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine vesile oldu. Etkinlikte yer alan VIVAPOLIS federatörü Sayın Michele PAPPALARDO, bu vesileyle « VIVAPOLIS » markasını ve özellikle Fransa’nın « Yaşanabilir Şehirler » çözümlerini de tanıtma fırsatı buldu.

Bu sempozyum Türk ve Fransız kentler için, fransız yatırımcılar eşliğinde çekici kentler, kentsel planlama ve kentsel hizmetler sektörleri üzerinde görüşmek ve AFD adına ise Dünya Bankası ile birlikte hazırlıkları devam eden Türkiye’de sürdürülebilir şehircilik programından bahsetmek için özel bir fırsat teşkil etti.


Sempozyun hakkinda 
   
1  2  3  4 
5 
 ... 
 
 
Archives

Test