77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH’sı (2014 yılında küresel ekonomik güçler arasında 18. sırada) ve 10.000 $ seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye dikkat çekici bir sosyal ve ekonomik gelişme yaşamaktadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olup, ayrıca OECD ve « G20 » Ekonomik Forumu üyesi (2015 dönem başkanı) ve AB üyeliğine adaydır. Ülke Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada stratejik bir konuma sahiptir.

Türkiye, bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteren istihdam, enerji ve çevre ile ilgili sorunları çözümlemeye odaklı, insanın toplumdaki yerine önem veren, daha adil ve daha düşük karbonlu bir kalkınma modelini benimsemiştir.

Ülke, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusunda bir Strateji Belgesi hazırlamış ve buna istinaden BM Rio+20 konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınma konusundaki kararlılığını da yinelemiştir.

Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik işbirliğine dayanmaktadır. Bu iki ülke arasında çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile biçimlenmiştir.
 

Haber

AFD, kadın ve istihdam konuları üzerinde çalışan aktörleri 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde bir araya getirdi

28/03/2016

AFD İstanbul, Fransa Başkonsolosluğu işbirliğinde , Türkiye'de kadın istihdamına ilişkin güncel yansımalarına ve kadınların saygın işlere katılımını ve sürdürülebilmesini geliştirmesine  katkıda bulunmak üzere iki günlük bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler, AFD ve Başkonsolosluğunun birçok Türk kurum ve dernek aktörlerleriyle birlikte iki yıldan bu yana  sürdürdüğüTürk girişimleri çerçevesinde kadınların ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmesi gibi  toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki  ikili uzun değişimler serisinin bir parçasıdır. 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul'da bulunan Fransız Sarayı'nda düzenlendi ve çok farklı alanlardan 150 katılımcıyı  ( parlamenterler , bakanlıklar , kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları , özel sektör) bir araya getirdi. 

G20 Türk başkanlığı girişimiyle düzenlenen 1. Kadınlar 20 Zirvesi vesilesiyle , Türkiye'nin ekonomik hayata kadınların katılımını güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi ( Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı %30'dan az , OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ) .

AFD, b u ulusal ve uluslararası çerçevede, Türkiye'de istihdam ve saygın işlere  erişim ve bunu sürdürebilme yollarına ilişkin  mevcut fikirlere katkıda bulunmak üzere 15 ve 16 Mart 2016 tarihlerinde iki gün süren bir yuvarlak masa ve seminer düzenledi.

 


1. günü düzenlenen Yuvarlak Masa, bir çok katılımcının kadın istihdam sorununa farklı açılardan çözümler getirmesini sağladı : kadınların nitelikleri , kadınların iş piyasasına erişimleri ve devam ettirebilmeleri konusunda karşılaştığı engeller , aile ortamı nda olduğu gibi işyerinde kadına yönelik şiddet , çocuk bakım hizmetlerinde kadın girişimciliği için fırsatlar . Türk uzmanlarının, kadınların saygın işlere erişimi ve sürdürebilmelerine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak Türkiye'de girişim ve projelerini tanıtmaları açısından bir fırsat oldu .

 
 

2. gün düzenlenen Seminer ise, Türk ve Fransız uzmanlarının Türkiye ve Fransa'da uygulanan erken çocuk bakım hizmet örnekleriyle deneyim alışverişinde bulunmalarını sağladı. Bu seminer, Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin çeşitli yönlerini ve özellikle de  kadınların ekonomiye katılımlarını teşvik eden ülkenin ekonomik hedeflerine katkıda bulunacak hem makul hem de kaliteli bir  arzın gelişimini incelemek adına bir fırsat oldu ( Daha önce çalışmış Türk kadınlarının %45'i ilk çocuğundan sonra işe dönmüyor ).  AFD İstanbul, b u seminerin devamında,  Fransız uzmanlarına yönelik İstanbul içinde saha ziyaretleri düzenledi ve uzmanlara Türkiye'deki ortamın özelliklerini anlamalarını sağladı.


Bu her iki etkinlik de , farklı alanlardan gelen Türk ve Fransız uzmanları da dahil olmak üzere 150'den fazla katılımcıyı  ( bakanlıklar , kamu ve özel kurumlar, belediyeler, dernek ve vakıflar , şirketler ve özel girişimciler , hukuk firmaları , üniversiteler , vb ) bir araya getirdi ve  kadın istihdamı konusunda Fransa ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat oluşturdu .
 

 

 

 Ankara Galeri Çankaya’da, « 10 yıl 33 resim, AFD Türkiye’nin Yanında » Sergi Açılışı

22/01/2016

19 Kasım 2015 günü İstanbul Fransız Kültür Merkezi’ndeki açılışın ardından, « 10 yıl, 33 resim, AFD Türkiye’nin Yanında » fotoğraf sergisi, Ankara Galeri Çankaya’da yer alarak Türkiye turnesine devam ediyor. 20 Ocak 2016 Carşamba günü gerçekleşen serginin açılışına, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Charles Fries ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Gülsün Bor Güner katılım gösterdiler.

Sergilenen fotoğraflar, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde AFD tarafından finanse edilen, yeşil ve katılımcı bir büyüme ile iklim değişikliği ve çevresel konularda Fransız- Türk işbirliğini güçlendiren projeleri görselleştiriyor. Sergi, AFD tarafından desteklenen projelere ışık tutarken; Türkiye tarafından öncelikli olarak belirlenen üç sektörü ön plana çıkartıyor : enerji, sürdürülebilir kentsel gelişim ve ormacılık.

Fotoğraf sergisi, 20-30 Ocak 2016 tarihleri arasında Galeri Çankaya, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay/Ankara’da ziyaret edilebilecek.

 

Daha fazla bilgi içinFransız şirketleri ile Paris’te bir kahvaltı-toplantı: Türkiye ve Çevre

14/01/2016

Agence française de développement (AFD), ADEME (Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı), Business France ve Aerodinamik ve Termal Sanayii Teknik Merkezi (CETIAT), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık, atık su ve hava kalitesi yönetim ve arıtma alanlarında faaliyet gösteren ve Türk sanayi piyasası fırsatlarıyla ilgilenen Fransız şirketleri ile Paris’te bir kahvaltı-toplantı düzenleyecektir. Ülke sanayisinin büyümesi ve organize sanayi bölgelerinin (ZIO) gelişimi, enerji ve çevre konularında ihtiyaçlar oluşturarak yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmaktadır ; biz de bu alanlarda bulunmanıza yardımcı olmayı arzuluyoruz.

Bu bağlamda, bu toplantının çifte amacı bulunmaktadır:

 • Bu 4 kurumun, görevlerini, araçlarını ve Türkiye’deki projelerini tanıtmalarını ve herbirinin bu ülkedeki faaliyetlerine dayalı deneyimlerini sunmalarını sağlamak,
 • Fransız şirketlerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve Türkiye'deki iş fırsatlarını gerçekleştirmek için birlikte çalışmak.


Bu toplantıda görüşülecek Türkiye’deki sektörler:

 • AFD, büyükşehir belediyelerine, bankalara ve Türk ve yabancı şirketlerine "yeşil yatırımları" teşvik eden finansman çözümleri sunmaktadır. Özellikle, OSB’lere yönelik krediler üzerine çalışmakta ve bu bölgeler nezdinde gerçekleştirilen çevre koruma konusundaki ihtiyaçlarına ve projelerine yönelik anketin sonuçlarını sunacaktır.
 • ADEME, enerji verimliliği ve çevre alanlarında üç öncelikli eksen üzerinde Türk-Fransız işbirliğini yeniden canlandırmaya önem veriyor: kurumsal işbirliği (MEDENER ağı), adem-i merkeziyetçi işbirliği ve Club ADEME International ile birlikte proje montajı.
 • Business France, misyonu Fransız şirketlerine uluslararası gelişimlerinde yardımcı olmak olan kurum, çevre sektöründe çeşitli etkinlikler düzenlemiştir (örneğin, 2015 yılında Ankara'da IFAT Avrasya salonunda Fransa milli pavyonu) ve Türk sanayileri için mevcut piyasa eğilimlerini ve çevre düzenlemelerini sunacaktır,
 • CETIAT, bir Türk kamu kurumunun KOBİ'ler arasında enerji verimliliğini teşvik politikasına eşlik etmektedir ve Türkiye'deki çalışmalarını sunacaktır.

Toplantının gerçekleşeceği tarih ve yer :
 


Le 26 Ocak 2016 saat 8.30’dan itibaren
Agence Française de Développement Genel Merkezi
Salle Jacques ALLIOT
5, rue Roland Barthes, 75012 Paris

 

Toplantı programı :

 • 8h30 : Karşılaşama kahvesi
 • 9h00 -10h00 :
  • Agence Française de Développement (Laurent Biddiscombe, Banka Sektörü Proje Sorumlusu ve Nicolas Le Tarnec, Türkiye Bölge Koordinatörü) sunumu
  • Business France Türkiye (Véronique Priour, İhracat Danışmanı - Altyapı, Ulaştırma, Sanayi Departmanı) sunumu
  • CETIAT (Youmna Romitti, Enerji ve Endüstriyel Prosesler Anabilim Dalı Başkanı) sunumu
  • ADEME (Olivier Chazal, Club Ademe International Koordinatörü- Fransız eko-şirketlerinin teşviki) sunumu
 • 10h00-11h00 : Katılan firmalar ile görüşme


Pratik bilgiler:
*Katılım ücretsizdir – 22 Ocak 2016 tarihinden önce kayıt yaptırmak zorunludur
Toplu taşıma ile ulaşım: http://www.afd.fr/home/AFD/contact-afd
Kayıt iletişim: lagardem@afd.fr

 

Organizasyon ortakları: 
        Sergi Açılışı « 10 yıl 33 resim, AFD TÜrkiye’nin yanında »

20/11/2015

Türkiye’deki varlığının 10. Yılı vesilesiyle, Fransız Kalkınma Ajansı ( AFD) , 19 Kasım 2015 Perşembe günü İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde Mathias Depardon tarafından çekilen fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu fotoğraflar geçtiğimiz 10 yıl içerisinde finanse edilen, yeşil ve katılımcı bir büyüme ile iklim değişikliği ve çevresel konularda Fransız- Türk işbirliğini güçlendiren projeleri görselleştiriyor.

 

Sergi açılışına Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu’nun yanısıra Fransız Kültür Merkezi Direktörü, Türkiye’deki Fransız kurumlarının yetkilileri ve AFD’nin birçok iş ortağı (aralarında Halkbank, Ziraat Bankası ve TSKB’nin de bulunduğu) katılım gösterdiler. AFD Grubu Direktörü kendilerine işbirlikleri ve geçtiğimiz 10 yıldaki çalışmalarda sadakatleri için teşekkür etti.

Fotoğraf sergisi, 19 Kasım- 9 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’daki Fransız Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
 Fransız Kalkınma Ajansı, Türkiye'de erken çocuk bakım hizmetleri konusunda raporunu yayınlandı

12/11/2015

16-17 Ekim 2015 tarihlerinde, İstanbul’da duzenlenen ilk Women 20 zirvesinde, kadınların iş gücü piyasasına katılımının önemi vurgulanırken; AFD de yayınladığı “Türkiye’deki çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla kadınların iş gücüne katılımı ve işgücünde sürekliliğinin desteklenmesi” başlıklı raporla konuya katkıda bulundu.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı artmakta ancak hala düşük seviyelerde.
Türkiye, bugün itibariyle OECD ülkeleri arasında işgücü piyasasına kadın katılımında en düşük orana sahiptir (yaklasik %30). Bu oran küçük çocukların düşük okul kayıt oranlarıyla bağlantılıdır. OECD ülkelerinde 3-6 yaş grubundaki çocukların %80’i okul hizmetlerinden faydalanıyorken; bu oran Türkiye’de %30 düzeyindedir.
Yapılan bir çok çalışma, bu iki konu arasındaki doğrudan ilişkiyi vurgulamaktadır: küçük çocukların okullaşma imkanlarının artışı genel olarak kadınların işgücüne katılımını arttırmaktadır (aynı zamanda büyüme için önemli bir faktör oluşturmaktadır). Aynı zamanda kadınlar için geleneksel bir iş kaynağı da yaratmaktadır. Fransa modeli (Doğum oranı Türkiye ile benzer ancak kadınların işgücü piyasasına katılımı %60’ın üzerinde olan bir örnek olarak), erken çocuk bakımı politikasının bir parçası olarak annelik ve profesyonel yaşamın bağdaştırılabileceğini göstermektedir.

Türkiye’de AFD, yeşil ve kapsayıcı büyüme konusunda önemli bir aktör
Development Analytics tarafından AFD için yapılmış olan bu çalışma, kurumun Türkiye’deki hedeflerinden özellikle birisi olan “ kadınların işgücü piyasasına erişimini ve işgücü piyasasındaki sürekliliğini arttırmak” hedefi ile örtüşmektedir. Ayrıca, bu çalışma, erken cocukluk politikasının uygulanması aracılığıyla, hem kamu hem özel sektörde, küçük çocukların bakımı için bir arz yaratılmasını önermektedir.

AFD’nin grup ölçeğinde toplumsal cinsiyet stratejisinin kabul edildiği 2013’ten bu yana, Türkiye’de AFD, iş gücüne katılımda kadın- erkek arasındaki eşitsizliğin azaltılması amacıyla yerel aktörlerle (Bakanlıklar, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları) görüş alış verişini arttırmış, araştırma raporları gerçekleştirmiş ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle çeşitli paydaşlarla buluşmalar hayata geçirmiştir. Kısa dönemde ise, Fransa ve Türkiye arasındaki deneyim paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla teknik ziyaretler ve eğitimler gibi yeni etkinlikler planlanmıştır.AFD, 8-9 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen GAIT Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansına katıldı

16/10/2015

GAİT, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Türkiye'ye sağlanan fonlar tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı’nın (2014-2020 IPA fonları) temellerini oluşturan yeşil, erişebilir ve akıllı bir ulaşıma olan desteği ve hareketini temsil etmektedir. Bu Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde 8-9 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen GAİT Konferansı, Türk yetkilileri (Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı) ve AB Delegasyonu arasındaki işbirliğinin sonucudur.

Daha sürdürülebilir ve kapsayacı bir ulaştırmayı hedef alan konferans, Türkiye’nin ulaştırma alanında yer alan ulusal ve yerel aktörleri bir araya getirdi. Düzenlenen çeşitli genel oturum ve çalıştaylar ulaştırma sistemleri (enerji ve karbon salınımı, yol güvenliği, sürdürülebilir kentler, akıllı sistemler) ile AB müktesebatı, özellikle de AB’nin Türkiye’deki kentsel hareketlilik organizasyonu ve düzenlemesine olan etkisi gibi farklı konulara değinildi.


Sürdürülebilir Ulaştırma ve Enerji Birimi Proje Yöneticisi Sayın Carine MEGEULLE tarafından temsil edilen AFD, AB Delegasyonu, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Dünya Bankası ile birlikte «Daha sürdürülebilir bir ulaştırma için sunulan finansman olanakları nelerdir?» başlıklı genel oturuma katıldı. Bu katılım, AFD’nin ulaştırma stratejisini, «yeşil ve dayanışmacı büyüme» görevi kapsamında finanse ettiği bir çok kentsel ulaştırma projelerini ve bunun yanı sıra gerek yerel yönetimlere gerekse ulusal ulaştırma aktörlerine çeşitli finansman örnekleri aracılığıyla sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tanıtımında ajans tarafından yapılanları sunmak için bir fırsat oldu. Carine MEGEULLE, AFD desteğinin, projelere yönelik basit bir finansmanın ötesinde özellikle de kentsel ölçekte sürdürülebilir ulaştırma kamu politikalarına da eşlik ettiğinin altını çizdi. Konferans, « Mobilize Your City » inisyativini sunmak için bir fırsat olmuş olup, Paris’te düzenlenecek COP21’de resmi olarak lanse edilecektir. Bu Alman-Fransız inisyativi Güney kentlerinde sürdürülebilir bir ulaştırma adına teknik (CODATU, CEREMA, ADEME, GIZ), finansal (AFD, FFEM) ve kurumsal (Alman ve Fransız Bakanlıkları) ortakların grupları tarafından başlatılmıştır. Bu inisyatif, kentlerin ulusal iklim politikaları (karbon emisyonunun azalmasını amaçlayan) ile eşgüdümlü sürdürülebilir şehir planları hazırlamaya teşvik etmektedir. Güney kentlerin spesifik durumlarına uygun olan metodoloji bu esnada hazırlanacaktır. İnisyatifin amacı, dönüştürücü yaklaşımlara uluslararası ölçekte bir görünebilirlilik kazandırmak ve bunların iklim finansmanına, özellikle de yeşil fona erişimlerini kolaylaştırmaktır.
  
   
1 
2 
3  4  5   ... 
 
 
Archives

Test