77 milyon nüfusu, 800 milyar $ GSYİH’sı (2014 yılında küresel ekonomik güçler arasında 18. sırada) ve 10.000 $ seviyesindeki kişi başına düşen milli geliri ile Türkiye dikkat çekici bir sosyal ve ekonomik gelişme yaşamaktadır. Avrupa-Akdeniz bölgesinin yükselen gücü olup, ayrıca OECD ve « G20 » Ekonomik Forumu üyesi (2015 dönem başkanı) ve AB üyeliğine adaydır. Ülke Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesiştiği noktada stratejik bir konuma sahiptir.

Türkiye, bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteren istihdam, enerji ve çevre ile ilgili sorunları çözümlemeye odaklı, insanın toplumdaki yerine önem veren, daha adil ve daha düşük karbonlu bir kalkınma modelini benimsemiştir.

Ülke, 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele konusunda bir Strateji Belgesi hazırlamış ve buna istinaden BM Rio+20 konferansı sırasında sürdürülebilir bir kalkınma konusundaki kararlılığını da yinelemiştir.

Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temeli geçmişe dayanan köklü bir ilişkiye, uluslararası ve bölgesel gündemin önemli konuları hakkında yakın istişareye ve sağlam ekonomik işbirliğine dayanmaktadır. Bu iki ülke arasında çevre koruma alanındaki ikili işbirliği ise, 1996 yılında imzalanan bir çerçeve anlaşma ile biçimlenmiştir.
 

Haber

Measuring the carbon footprint of projects

01/10/2010

In a world constrained by the availability of fossil fuel resources and the increasing level of greenhouse gas emissions, countries are getting a higher level of awareness and, in the context of international negotiations, committing to emission limitation targets.

All sectors of the economy have a role to play in tackling climate change. However, the financial sector and banks in particular are key actors as they can catalyse green investments.

In this context, measuring the carbon footprint of investment projects can provide useful insights to better understand and evaluate the risks and opportunities associated with them.

Since 2007, the French Development Agency (AFD) has developed and has been using, for all its operations, a simple and flexible tool: the Carbon Footprint, which assists project managers in making an assessment of the emissions and emission reductions of projects, at an early stage in the evaluation process.

AFD is now eager to share the tool and its experience with its partners and is willing to support Turkish banks, its main partners in Turkey, in assessing their efforts towards climate-friendly investments by measuring the carbon footprint of the financed investments.AFD, Marmara Belediyeler Birliği ile olan ortaklığını güçlendiriyor

15/04/2010

Fransız Kalkınma Ajansı'na (AFD) bağlı Finans, Ekonomi ve Bankacılık Etütleri Merkezi (CEFEB) tarafından, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile işbirliği ile ikinci kez düzenlenen "Proje Teşhis ve Değerlendirme Araçları Semineri", 14-16 Nisan 2010 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği'nde gerçekleşti.

Bu seminer, proje sürecinin kullanımı yoluyla, belediyelerin kendi bölgesi için stratejik bir vizyon belirlemelerinde destek olmayı, ortaya çıkan projeleri tespit etmeyi ve belediyelerin potansiyel finansörlerle olan ilişkilerinin daha kolaylaştırılmasını sağlamak üzere bunların daha iyi yapılandırılması için mantıksal kadro metodolojisini kullanmayı öneriyor.

Marmara Bölgesi'ndeki belediye ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde görev yapan yöneticilere (genel sekreterler ve yardımcıları, genel müdürler ve yardımcıları, başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürlere) yönelik olarak hazırlanan eğitim programında yerel yöneticilere proje analizi, proje geliştirme ve finansmanı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Önerilen yaklaşım, Türk kentlerinin hızlı kentleşimine ve en acil ihtiyaçları karşılamak için yatırımların başlatılması gerekliliği karşı belediyelerin gerçek bölgesel kalkınma stratejilerini geliştirilmekte zorluk çektiklerini kabul eden çok sayıda katılımcının beğenisini kazandı.
 
Bu üç günlük eğitim, bu seminerlerin Türkiye'deki diğer belediyelerde de yaygın hale gelebilmesi amacıyla yerel bir platform sağlanabilmesi için MBB yöneticilerine verilen eğitimcilerin eğitimi ile tamamlandı.


Marketplace on Innovative Financial Solutions for Development

04/03/2010

The Agence Française de Développement (AFD), The Bill & Melinda Gates Foundation and the World Bank co-hosted a Marketplace on Innovative Financial Solutions for Development held in Paris on March 4-5, 2010.

 

The Marketplace seeks to garner and highlight fresh ideas on financial solutions for development. It is dedicated to innovative financial mechanisms for better mobilizing, channeling, and using funds.

The Marketplace bought together an internationally diverse set of hundreds of development practitioners, donors, philanthropists, social entrepreneurs, academics, representatives from a range of financial institutions, civil society, and policy makers.

Objectives

The key objectives of the Marketplace are to:
  • advance the agenda on innovative financial solutions for development;
  • facilitate knowledge-sharing and learning, including South/South learning, about which approaches work, which don’t, and how to design solutions to maximize impact and cost-effectiveness; and
  • spur the evolution of cutting-edge projects that apply innovative financial mechanisms to development challenges.  

Grant Competition

A key feature of the event is a grant competition to garner and highlight fresh ideas on how innovative financing mechanisms can be used to better solve development challenges at local, country, regional, or global levels, with the goal that successful innovations can be scaled up and replicated broadly.  5 grants of US$100,000 each have been awarded. For more information see the Competition guidelines.AFD, TEMA Vakfı'nı destekliyor

01/01/2010

AFD,  TEMA vakfı destekliyor (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfi).

TEMA Vakfı 1992 yılında, Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur. Vakfın temel amacı Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon tehlikesi konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve etkin kamuoyu oluşturmaktır. TEMA'nın temel bilgi ve faaliyet alanları, toprak erozyonu, ormansızlaşma, tarım alanlarında verimlilik ve biyoçeşitliliğin korunmasıdır. Üyeleri arasında 126 Türk parlementer ve 3 Avrupa Parlementeri saymaktadır. 54 Türk akademisyen araştırmacıdan oluşan bir bilimsel konsey ile çalışmaktadır. 
   
 ...  11 
12 
 
Archives

Test