Kadınların Türkiye ekonomisine entegrasyonu

"Erken dönem çocuk bakım hizmetlerinin kadınların istihdamına doğrudan bir etkisi vardır."

Türkiye, kadın istihdamı bakımından OECD ülkeleri içerisinde en düşük düzeye sahip olmasının kalkınmasını engellediğinin bilincine sahiptir. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) İstanbul Bürosu’nun dinamik müdür yardımcısı Laetitia Dufay, bizi AFD’nin kadın istihdamına ve özellikle erken çocuk bakım hizmetlerine yönelik projeleri başlatmak için ortaya koyduğu meseleler ve çözüm önerileri hakkında aydınlatıyor.

İş hayatında kadın- erkek eşitliğinin bir kalkınma meselesi olduğu nerelerde kendini gösteriyor?

Cinsiyetler arasında eşitlik günümüzde uluslararası toplum tarafından sürdürülebilir kalkınma, büyüme ve yoksulluğa karşı mücadelede güçlü bir etken olarak görülüyor. Kadınların ekonomik yaşama katılımı genelde, bir ülkenin üretken potansiyeline yaklaşması şeklinde değerlendiriliyor.


► Röportajın devamını okumak için tıklayınız 
  

Fikir ve açıklamalar

Ӧzge Berber Ağtaş   İpek İlkkaracan   Melsa Ararat
« Cinsiyet eşitliği KOBİ seviyesinde ele alınmalı »  

Daha çok çocuk bakım hizmeti daha çok iş demek

  « Aile içi şiddete karşı şirketlerinde rölü vardır »
   

► Röportajı okumak için tıklayınız

 

► Röportajı okumak için tıklayınız

 

► Röportajı okumak için tıklayınız


Kadınların Türkiye ekonomisine katılımları ne durumda?

 

 

Politikacılar, sirket sorumluları ve ayrıca Türk, Ingiliz ve Fransız akademisyeler kadınların ekonomiye katılımını geliştirmek için ve daha geniş kadın-erkek esitliliğini sağlamak için yapılması ve alınması gereken inisyativler ve tedbirler konusunda bizi aydınlatıyorlar. İstanbul 15 Mart 2016 tarihinde Türkiye'de kadınların istihdamı ya ilgili AFD tarafından düzenlenen seminerden görüşler.

Haziran 2016 tarihinde güncellendi

Test