Strateji Eksenlerimiz

FRANSIZ KALKINMA AJANSI'NIN TÜRKİYE STRATEJİSİ

IMG_1249_Xavier_Allard_bateau.jpg

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye’deki faaliyetlerini, Akdeniz bölgesi için belirlenen hedefleri kapsamında yürütmektedir. İklim ve çevre konularında Türk-Fransız işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunarak, Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına ve sera gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik ortak çözümler üretilmesine destek olmaktadır.

AFD Türkiye, 2014-2017 stratejisi kapsamında 4 öncelikli çalışma alanı belirlemiştir :

 • Kentlerin sürdürülebilir gelişimini desteklemek ;
 • Şirketlerin ekonominin gelişimlerine uyum sağlamalarına eşlik etmek ;
 • Doğal kaynakları korumak ve değerlendirmek ;
 • İş gücüne erişimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek.

 
 

İlk faaliyet gösterdiği dönemde, Hazine garantisiz kredi sağlama yetkisiyle sınırlandırılmış olan AFD, ardından Türkiye’deki faaliyet alanını küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek, çevresel ve sosyal sorumluluk (KSS) uygulamalarını yaymak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjileri teşvik etmek ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı desteklemek amacı ile banka aracılığı ve belediyelerin finansmanı konularına genişletti.

Türkiye'deki Projelerimiz & Ortaklarımız

FAALİYETLERİMİZ

 • Turkiye

  2011 yılında, AFD’nin yetki alanı hazine garantili finansmanı da içine alacak şekilde genişletildi ve o tarihten bu yana AFD sağladığı finansmanlar ile ormancılık konusunda Türkiye’nin izlediği politikaların uygulanmasına eşlik etmektedir.

  Böylelikle, AFD Grubu, bir yandan kamu sek törüyle (merkezi hükümet, kamu işletmeleri ve yerel yönetimler), diğer yandan iştirakı Proparco aracılığıyla özel sektör (bankalar ve özel şirketler) ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Mevcut projeler ve ortaklıklara uygun geniş bir finansal araç yelpazesine sahiptir : hazine garantili ya da hazine garantisi olmayan, doğrudan veya banka aracılığıyla, orta veya uzun vadede, uygun koşullarda, yerli veya yabancı dövizde krediler, özkaynak katkılı krediler, uzmanlık ve kapasite geliştirme fonları, vb. Bunların yanı sıra, projelere yönelik etüd ve teknik destekleri hibe yoluyla finanse etmek tedir. Ayrıca AFD, iş ortaklarına bir kredi garanti mekanizması (ARİZ) kullanma imkanı da sunmaktadır.

  AFD bununla birlik te, Fransa, Türkiye ve Akdeniz bölgesinde finansal aktörler arasındaki işbirliğini desteklemektedir. İhtiyaç duyulduğunda, ilgili alanlarda Fransız uzmanlığının seferber edilmesini sağlamakta, Türk ve Fransız şehirleri arasında yerel yönetimler arasındaki işbirliğini desteklemekte ve sivil toplum aktörleri arasında bağlantının kurulmasını sağlamaktadır. Türk ortaklarını da bölgesel işbirliği çalışmalarına dahil etmektedir.

  AFD, 2015 yılında Türkiye’deki varlığının 10. yılını kutlamaktadır. Bu süre boyunca, AFD Grubu ülkede yaklaşık 2 milyar € kredi sağlamıştır.
   

Haziran 2016 tarihinde güncellendi

Test