Türkiye'deki projelerimiz & Ortaklarımız

İstanbul’un büyümesine eşlik edebilmek için daha sürdürülebilir bir ulaşım_2
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Orman ve iklim değişikliği sektör programı - Orman 1
Bu içerik sadece ingilizce mevcuttur.
AFD Türkiye’nin iddialı ormancılık politikasına finansal desteğini yeniliyor_Orman 2
Ülke topraklarının % 27’sini oluşturan ormanlarla Güney Akdeniz bölgesinin en büyük ormancılık ülkesi olan Türkiye, bölgedeki iklimsel değişikliklerden ...
Türkiye'de Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmaya Destek: 2013 Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Programları
Sürdürülebilir kentsel kalkınma Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından kilit sektörlerinden birisi olarak tanımlanmıştır. AFD ; bu konuyu çeşitli ...
Sürdürülebilir Turizm ve Yenilikçi Yenilenebilir Enerjilere destek
AFD 2014 yılında , sürdürülebilir turizmin kalkınmasını ve özel şirketlerin yenilikçi yenilenebilir enerjilere yatırımlarını desteklemek adına, Türkiye’nin ...
Deniz Koruma Alanları Yöneticileri Veri Ağı (MedPAN) güçlendirilmesi
Özür dileriz, bu sayfa yalnızca Fransızca mevcut.
Gıda Sektöründeki Türk KOBİ’lerinin modernizasyon yatırımlarına destek
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin bir parçası olarak, AFD tarafından yönetilen projenin amacı finansal anlamda Türk gıda sanayi ...
Kentsel deniz taşımacılığının geliştirilmesi: İzmir şehrine destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne destek : Bölgesel İklim ve Enerji Planı
Lütfen Fransızca sayfasına bakınız.
Ben U Sen Mahallesi'nin Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Diyarbakır Belediyesi'ne destek
Lütfen Fransızca sayfasına bakınız. 
AFD& Denizbank ortaklığı (Türk Belediye’lerinin Yatırımlarını desteklemek için)
2004 yılından bu yana, Türkiye, Devlet kurumları ve belediyeler arasında daha rasyonel beceri ve kaynakların dağıtımını amaçlayan bir dizi yasa kabul ...
Sürdürülebilir ulaştırma programının finansmanı konusunda İstanbul Belediyesine destek_1
Lütfen Fransızca ve Türkçe sayfasına bakınız.
Yatırım programının finansmanında Kayseri Belediyesi'ne destek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KBB), tramvay yolu inşası ve belediyenin ekipman ile hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli bir yatırm ...
Türkiye'deki KOBİ'leri enerji verimliliği konusunda teşvik etmek
Fransızca ve İngilizce sayfalarına bakınız.  
Yenilenebilir elektrik üretimini arttırmak
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Kalkınmada öncelikli bölgelerde KOBİ'lere sürdürülebilir yatırım desteği
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Sera gazı emisyonlarının azaltılması için Türk özel sektörüne destek (Türkiye İklim Programı)
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Enerji verimliliğini ve yenilebilir enerjileri geliştirmek için Türk sanayisine destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
KSS'ye teşvik programı ile KOBİ'lere destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız
İzmit bölgesindeki sanayi ve şehir çamurlarının bertarafı için özel sektöre destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Enerji verimliliği: Türk KOBİ'lerinin yatırımlarına destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
"Türkiye İklim": sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırımlar
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız
KOBİ'lerin Sürdürülebilir Yatırımlarına destek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Küçük İşletmelerin finansmanına destek (mesofinance)
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  
Yenilenebilir enerjiye teşvik etmek
Özür dileriz. Fransızca sayfasına bakınız  

Test