Phát triển Đô thị
Tỷ lệ dân cư đô thị ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 60% dân số cả nước vào năm 2050. Trước sự tăng trưởng dân số này, Chính phủ và các chính quyền địa ...
Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn
Lĩnh vực nông nghiệp chiếm phần quan trọng trong kinh tế Việt Nam. AFD hỗ trợ sự cải thiện chất lượng và hiệu suất của các ngành nông nghiệp, và ...
Hỗ trợ Cải cách Kinh tế
Ưu tiên của Chính phủ Việt Nam hiện nay là sự thay đổi mô hình kinh tế để đạt được sự tăng trưởng với giá trị cao hơn của các yếu tố sản xuất và ...
Hỗ trợ Doanh nghiệp và Tài chính vi mô
AFD tăng cường tài trợ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hiện đại hóa quản lý các doanh nghiệp này và cho phép các doanh nghiệp thích ứng ...
Giao thông
Những nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng được ước tính là 160 tỷ USD từ nay tới 2020. AFD tích cực hỗ trợ các công trình thiết bị, tổ chức và quản lý giao ...
Năng lượng và Khí hậu
AFD hỗ trợ Việt Nam giải quyết hai thách thức chủ chốt : nhu cầu về năng lượng do dân số ngày càng tăng và kinh tế ngày càng phát triển. Và ...
Giáo dục và Y tế
Việt Nam sẽ có dân số 125 triệu người vào năm 2025. Để đối mặt với sự tăng trưởng dân số này, Việt Nam cần giải quyết những thách thức lớn : ...
Tổ chức Phi Chính phủ
Gần 150 tổ chức phi chính phủ (NGO) Pháp có mặt tại Việt Nam. Từ năm 2008, AFD đã tài trợ hơn 10 NGO Pháp cho các dự án của những tổ chức này tại ...

Test