Phân tích tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các chiến lược thích ứng

AFD và IRD đã thực hiện một hợp tác khoa học quan trọng với Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam (MonRE) và đặc biệt là Cục Biến đổi khí hậu (DCC) về đo lường các tác động kinh tế xã hội của biến đổi khí hậu và các chiến lược thích ứng. Mục tiêu chung là hỗ trợ Việt Nam triển thực hiện Thỏa thuận Paris về tác động và thích ứng. Được tài trợ bởi Quỹ 2050, dự án này một mong muốn chung trong việc phát triển tầm nhìn dài hạn về những thách thức kinh tế, xã hội và lãnh thổ đối với sự phát triển bền vững cho Việt Nam.
 • logo linkedin
 • logo email
Gemmes Vietnam
Facilité 2050IRDDCC

 

MỤC TIÊU

Gemmes

Chính phủ Việt Nam và AFD đã quyết định thực hiện một nghiên cứu tích hợp các tác động kinh tế xã hội khác nhau của biến đổi khí hậu và các chiến lược thích ứng đối với Việt Nam đến năm 2050.

Dự án đáp ứng yêu cầu của Cục Biến đổi khí hậu (DCC) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE), với tư cách là Tổng thư ký của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi Khí hậu Việt Nam (NCCC).

Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) và được tài trợ bởi Quỹ 2050.
Các mục tiêu chính của dự án như sau:

 • Hỗ trợ Việt Nam xây dựng quỹ đạo phát triển có khả năng chống chịu với các tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong dài hạn (giai đoạn 2050),
 • Nâng cao năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu và hoạt hình của mạng lưới các nhà nghiên cứu Pháp-Việt (luận án, hậu tài liệu, hội thảo và đào tạo),
 • Tổ chức đối thoại chính sách công với chính phủ Việt Nam ở cấp bộ và cấp địa phương (chiến lược thích ứng, kế hoạch Mekong, v.v.),
 • Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu.

Cơ cấu tổ chức và đối tác

Gemmes

Dự án GEMMES Việt Nam được cấu trúc theo 3 vòng:

 • Một vòng học thuật ở trung tâm của chương trình, độc lập phát triển nghiên cứu của mình (Trục 1 đến 6), đồng thời cung cấp đầu vào cho các chẩn đoán và khuyến nghị chính sách về thiệt hại và thích ứng với khí hậu,
 • Một vòng thể chế, nhằm mục đích hợp tác với các bộ phụ trách các vấn đề khí hậu, đặc biệt là các vấn đề về tác động và thích ứng, đồng thời cung cấp các chẩn đoán và khuyến nghị cho các bộ này (Trục 7),
 • Cuối cùng là vòng kết nối công chúng, thúc đẩy phổ biến thông tin về tác động của biến đổi khí hậu và các chiến lược khả năng chống chịu thông qua việc liên kết với các thành phần khác nhau của xã hội Việt Nam.

 

gemmes chart

 

Sáu trục đầu tiên của dự án dành cho nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển đổi các kết quả nghiên cứu khoa học thành các khuyến nghị chính sách cho từng chủ đề được đề cập, cho Ủy ban Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (NCCC). Trục thứ bảy, đặc biệt hơn dành riêng cho việc phổ biến và tổ chức các hội nghị, hội thảo và sự kiện về các chủ đề tác động và thích ứng, đặc biệt trong bối cảnh các hội nghị quốc tế hoặc các sự kiện công chúng rộng lớn hơn.
  

 • Bên cạnh các bộ phận nghiên cứu của AFD (IRS/ECO) và IRD, các đối tác nghiên cứu khoa học bao gồm:
 • Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM)
 • Đại học mở Tp Hồ Chí Minh (HCMCOU)
 • Viện nghiên cứu về Đông Năm Á đương đại (IRASEC)
 • Viện nghiên cứu về Kinh tế, môi trường và khoa học dữ liệu (IREEDS)
 • Viện nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI)
 • Đại học Cần Thơ (CTU, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu)
 • Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH, LOTUS)
 • Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội (USSH)
 • VIện nghiên cứu kinh tế (VASS, VIE)
 • Viện năng lượng VIệt Năm (MOIT, VIE)
 • Viện Khoa học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN)

Bản đồ

Gemmes

Hai dự án ECOMORE hợp tác với AFD, chúng tôi đã phát triển một bản đồ động về các kịch bản khí hậu trong tương lai tập trung vào Việt Nam, dần dần được bổ sung bởi các kịch bản mới do dự án GEMMES Việt Nam xây dựng. 

Facilité 2050
 

Một bản đồ cụ thể cũng đang được phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, với các kịch bản kết hợp mực nước biển dâng, sụt lún và đất bị nhiễm mặn.

Facilité 2050

Công bố

Gemmes

Báo cáo đặc biệt nhân dịp COP26

Bài báo khoa học của AFD:

Tạp chí trích dẫn:

Sự kiện

Gemmes

Hội thảo/Hội thảo trực tuyến 2022


Tình trạng khẩn cấp của đồng bằng sông Cửu Long
 • Hội thảo 1: Ngày 5 tháng 01 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Đồng bằng sông Cửu Long trước những sức ép ngày càng tăng của khí hậu và hoạt động của con người
 • Hội thảo 2: Ngày 12 tháng 01 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Những động thái xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long
 • Hội thảo 3: Ngày 19 tháng 01 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Mô hình các chiến lược thích ứng động ở đồng bằng sông Cửu Long
 • Hội thảo 4: Ngày 26 tháng 01 2022 -9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Quản trị các nguồn tài nguyên liên quốc gia của sông Mê-kông trong giai đoạn thay đổi
Cập nhật các tác động ở cấp quốc gia và thích ứng
 • Hội thảo 5: Ngày 9 tháng 03 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Cập nhật các kịch bản khí hậu cho Việt Nam
 • Hội thảo 6: Ngày 16 tháng 03 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Tỷ lệ tử vong và bệnh truyền nhiễm
 • Hội thảo 7: Ngày 23 tháng 03 2022 - 9.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 6)
  Cung và cầu về năng lượng
 • Hội thảo 8: Ngày 30 tháng 03 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Nông nghiệp và lúa gạo
 • Hội thảo 9: Ngày 6 tháng 04 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Năng suất lao động và thu nhập hộ gia đình
Tác động kinh tế vĩ mô của biến đổi khí hậu và tài chính thích ứng
 • Hội thảo 10: Ngày 11 tháng 05 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Tài trợ các chiến lược thích ứng, đánh giá tài chính thích ứng
 • Hội thảo 11: Ngày 18 tháng 05 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Khí hậu và thích ứng ở Việt Nam, đóng góp từ lịch sử môi trường của Việt Nam
 • Hội thảo 12: Ngày 25 tháng 05 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Mô hình kinh tế lượng về lưu chuyển hàng hóa đa ngành cho Việt Nam
 • Hội thảo 13: Ngày 01 tháng 06 2022 - 10.30 am (CET) / 3.30 pm (CET + 5)
  Tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng tích hợp cho Việt Nam tới năm 2050

Xem lại các hội thảo trực tuyến đã ghi hình:

 

 

Những sự kiện đã qua