• logo linkedin
  • logo email

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (ÉFEO) và Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF) đồng thuận hỗ trợ tổ chức Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giai đoạn 2010- 2013. Thỏa thuận đối tác nhằm mục đích tổ chức khóa đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật của khu vực Đông Nam Á.
Với chủ đề về khác biệt xã hội và bất bình đẳng, những vấn đề về giới và dân tộc, cuốn kỷ yếu này ghi lại những tham luận và thảo luận được thực hiện trong khuôn khổ các phiên học toàn thể và lớp học chuyên đề diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng 7 năm 2011 tại Hà Nội và Tam Đảo. Bốn lớp học chuyên đề đã đề cập đến các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm: Khác biệt về dân tộc và giới: đo lường và các phương pháp phân tích; Tiểu sử: từ điều tra định lượng đến phân tích; Xây dựng và quản lý các dân tộc ở Đông Nam Á; Các phương pháp điều tra thực địa trong kinh tế - xã hội và nhân học.

pdf : 28.68 MB
author(s) :
Stéphane LAGRÉE
coordinator :
Virginie DIAZ, Bùi Thu Trang
issn :
2118-3872
pages :
358
number :
4
available also in : fr en vi
28.68 MB (pdf)
téléchargé 13585 fois