Nước và các vấn đề liên quan - Phương pháp và tính đa ngành trong phân tích - Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» (Việt Nam)

published in July 2013
  • logo linkedin
  • logo email
Nước và các vấn đề liên quan Phương pháp và tính đa ngành trong phân tích

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (ÉFEO) và Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF) đồng thuận hỗ trợ tổ chức Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giai đoạn 2010-2013. Thỏa thuận đối tác nhằm mục đích tổ chức khóa đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật của khu vực Đông Nam Á.

Với chủ đề «Nước và các vấn đề liên quan», cuốn kỷ yếu này ghi lại những tham luận và thảo luận được thực hiện trong khuôn khổ các phiên học toàn thể và lớp học chuyên đề diễn ra từ ngày 13 đến 21 tháng 7 năm 2012 tại Hà Nội và Tam Đảo. Bốn lớp học chuyên đề đã đề cập đến các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm: Biển, rủi ro và quản trị ; Tăng trưởng đô thị, nhu cầu xã hội và cung cấp các dịch vụ nước sạch và nước thải ; Đào tạo phương cách điều tra điền dã. Quản lý nước về mặt xã hội và kinh tế ; Tiếp cận ứng dụng cho mô hình hóa dựa trên tác tử.

pdf : 24.21 MB
coordinator :
Véronique SAUVAT
pages :
346
number :
8
available also in : fr en vi
24.21 MB (pdf)
téléchargé 4690 fois